Zaštita osobnih podataka osnovni je zadatak GDPR-a; Uredbe o zaštiti osobnih podataka koja stupa na snagu 25.05.2018.

U osobne podatke spadaju gotovo svi podaci o nekoj privatnoj osobi, počevši od imena i prezimena, adrese, e-mail adrese, telefonskog broja, fotografije, OIB-a, pa sve do podataka o računima u banci, podacima o plaći, obrazovanju i sl. Dakle, osobni podaci su svi oni podaci koji se odnose na pojedinca čiji se identitet može utvrditi.

Stoga je svaka tvrtka i organizacija koja na bilo koji način prikuplja gore navedene podatke obveznik provedbe Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Usklađenost s ovom uredbom za svaku je organizaciju multidisciplinarna. To znači da je procjeni i provedbi usklađenja sa regulativom, potrebno pristupiti kako sa pravnog aspekta, s aspekta poslovnih procesa, ali i s aspekta osiguranja odgovarajućih tehničkih (informatičkih) rješenja.

Ukoliko niste sigurni kako se uskladiti sa nadolazećom GDPR uredbom, koje sve obaveze uredbe morate ispuniti, te kako da i ostanete usklađeni, Enel  je razvio  Enel GDPR aplikaciju.

Više informacija potražite na https://www.enel.hr/enel_gdpr_aplikacija/