Ukoliko niste sigurni kako se uskladiti sa nadolazećom GDPR uredbom, koje sve obaveze uredbe morate ispuniti, te kako da i ostanete usklađeni, Enel  je razvio  Enel GDPR aplikaciju.

Enel GDPR aplikacija predstavlja pravno utemeljeno tehničko rješenje, te Vas vodi kroz procjenu neusklađenosti sa regulativom, kroz proces prilagodbe i usklađivanja sa svim zahtjevima Uredbe.

Kroz unos evidencije aktivnosti  aplikacija vodi korisnika kroz proces sistematizacije osobnih podataka, načina obrade , te tehničkih mjera zaštite. Ovaj segment aplikacije je ujedno osnova za komunikaciju sa nadležnim tijelima. Sljedeći korak je popunjavanje Upitnika kojim se dubinski razrađuju procesi prikupljanja i čuvanja podataka, te analizira neusklađenost sa Uredbom.  Aplikacija sadrži i izvještajni sustav (dashoboard) koji na pregledan način prikazuje sve elemente usklađenja sa regulativom.

Set svih dokumenata, formulara i obrazaca (privole, prigovori i politike) sadržani su u aplikaciji, te se po potrebi popunjavaju ovisno o nastalim aktivnostima organizacije u odnosu na propise Uredbe.

Time je osigurano da se svi dokumenti nalaze na jednom mjestu, osiguravajući da svaki korisnik vidi samo set dokumenata pod svojom  nadležnošću.

Enel GDPR aplikacija nudi dva paketa;  Enel GDPR Standard i Enel GDPR Master:

GDPR Master GDPR Standard
Svojstvo, funkcionalnost Opcija
1 Upitnik za dubinsku analizu i provjeru stanja usklađenosti s s
2 Dashboard s prikazom trenutnog stupnja usklađenosti s s
3 Izvještaj s preporukama za provedbu usklađenosti s
4 Popis svih procesa obrade osobnih podataka, uključujući opis tehničkih mjera zaštite s s
5 Analiza rizika posebno osjetljivih procesa obrade (DPIA) s
6 Upravljanje rizicima po provedenoj analizi s
7 Evidencija svih dokumenata koji se odnose na zaštitu osobnih podataka s s
8 Predlošci za izradu dokumenata koji se odnose na zaštitu osobnih podataka s s
9 Evidencija privola, s detaljima izdavanja i/ili povlačenja s s
10 Upravljanje šifrarnicima sustava s s
11 Konfigurator sustava s
12 Dva korisnika (uloga ADMIN i uloga KORISNIK) s
13 Neograničen broj korisnika (uloge: 1 ADMIN + više KORISNIKA) s
14 Jedinstvena multitenant  instalacija, hosting u oblaku /Azure / uključen u cijenu s s
15 Standardni ugovor o održavanju i podršci s s
16 Standardni backup i druga sigurnosna pravila s s
17 Poseban ugovor – zasebna instalacija, na web server Naručitelja o
18 Poseban ugovor o održavanju i podršci, uključen dio razvoja na zahtjev (KZ-ovi) o

Više informacija o GDPR Sustav-u pogledajte na gdpr.enel.hr