Dugogodišnje iskustvo poslovanja u segmentu javnog zdravstva oplemenili smo integracijom poslovnog informacijskog rješenja Sustav ERP ® i Sustav Ambulanta tvrtke Enel Split s Bolničkim informacijskim sustavom ® tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d.  u specijalnoj bolnici Biokovka u Makarskoj.

Integrirano rješenje dvaju softvera i modul e-BOLNICA povezana su na način da razmjenjuju podatke o pacijentima i obavljenim uslugama, omogućuju sistematizirano prikupljanje specifičnih operativnih podataka javnozdravstvenog sustava te se unaprjeđuje kvalitete istih s povećanom razinom vjerodostojnosti svih relevantnih informacija.

Integracija svih poslovnih procesa zdravstvene ustanove i centralizacija podataka o pacijentu, omogućava poboljšanje rada zdravstvenog osoblja, jednostavnije praćenje stanja pacijenata te efikasniju razmjenu podataka na svim razinama zdravstvene ustanove.

Ovaj sveobuhvatni informacijski sustav jedinstveno je ICT rješenje za sve vrste bolničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj te njegova modularna i fleksibilna arhitektura omogućava primjenu neovisno o veličini i specijalizaciji medicinske ustanove, od poliklinika do kliničkih bolničkih centara.

Uvođenje informacijskih sustava u poslovanju bolnica više ne predstavlja dodatnu vrijednost, već nezaobilaznu potrebu u kojoj ovisi cjelokupno poslovanje zdravstvene ustanove.